VÝHODNÁ POLOHA

OSOBITÝ PRÍSTUP

PRIATEĽSKÝ KOLEKTÍV

výmenné
pobyty

lyžiarsky
výcvik

plavecký
výcvik

jazyky

výlety

krúžky

školský
časopis

príprava
na VŠ

stáž

GYMNÁZIUM DETVA

ŠTÚROVA 849, 962 12 DETVA

Designed by verteco.sk